конфедератка

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

харчових технологій і торгівлі

 Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия

КОНТАКТИ

Телефон / факс:

(0352) 24-17-00
(0352) 24-17-39

Електронна пошта:

tkhtt@i.ua

Вебсайт:

www.tkhtt.meximas.com

Адреса:

Україна,
Тернопільська область,
м. Тернопіль,
пр. С.Бандери, 73

Розміщення закладу

160x90 rounded generated by VisualLightBox.com
Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия

РЕСУРСИ


Міністерство освіти і науки України
Спілка вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
Новини України та світу - УКРІНФОРМ
Офіційний портал Верховної Ради України
Громадянське суспільство і влада
Документ без названия

СТАТИСТИКА


Документ без названия

АРХІВНА ВЕРСІЯ

Архівна версія сайту
-->
Документ без названия

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com

Методичний кабінет є центром всієї методичної роботи коледжу, який забезпечує оптимальні умови для організації навчального процесу та реалізації завдань якісної підготовки фахівців; надає методичну допомогу викладачам, кураторам студентських груп та майстрам виробничого навчання в підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності.


Мета методичного кабінету – сприяння впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.


Методичний кабінет пропагує серед викладачів, кураторів навчальних груп, майстрів виробничого навчання досягнення педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання студентів. Допомагає цикловим комісіям, викладачам, кураторам навчальних груп, майстрам виробничого навчання з питань організації, планування та методики навчально-виховної роботи, налагоджує та підтримує зв'язки з навчальними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання; накопичує та систематизує методичні матеріали, які надсилаються з навчально-методичного центру, друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі. Методичний кабінет створює базу матеріалів з атестації викладачів, розробляє рекомендації щодо вдосконалення організації навчального процесу, організовує щорічні виставки методичних напрацювань викладачів.


Методичний кабінет розміщений в окремій кімнаті. Розташування та оформлення всіх матеріалів кабінету доступне для користування. Усі матеріали систематизовані.


При методкабінеті організована методична рада, яка визначає основні напрями методичної роботи коледжу, надає допомогу і контролює її виконання, організовує впровадження прогресивних форм та методів навчання і виховання.


Методичний кабінет працює за планом затвердженим директором коледжу, який розглядається на засіданні педагогічної ради.


Міцні знання та глибоке засвоєння практичних навичок студентами – таким повинен бути кінцевий результат навчальної роботи, яку виконують педагогічні працівники.


З метою набуття відповідних навичок та методики викладання навчальних дисциплін в коледжі організована школа молодого викладача. Одночасно поглиблюються знання з методики викладання при відвідуванні занять у колег, під час проходження підвищення кваліфікації, стажування та самоосвітою.


Методичний кабінет і бібліотека здійснюють підбір відповідної літератури фахового і методичного спрямувань, проводяться консультації, бесіди, даються необхідні рекомендації для удосконалення педагогічної майстерності викладачів. Методичний кабінет бере активну участь у вивченні, узагальненні та розповсюдженні передового педагогічного досвіду навчально-виховної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання.


Важливу роль у підвищенні теоретичного рівня викладачів та вдосконаленні їхньої педагогічної майстерності відіграє постійно діючий науково-педагогічний семінар.


Педагогічний колектив співпрацює з Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка з питань методики викладання дисциплін, впровадження новітніх технологій викладання.


Методичний кабінет коледжу ретельно збирає все нове, цінне і цікаве. Для професійного росту кожного педагога в коледжі створені належні умови.Документ без названия
Документ без названия