конфедератка

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

харчових технологій і торгівлі

 Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия

КОНТАКТИ

Телефон / факс:

(0352) 24-17-00
(0352) 24-17-39

Електронна пошта:

tkhtt@i.ua

Вебсайт:

www.tkhtt.meximas.com

Адреса:

Україна,
Тернопільська область,
м. Тернопіль,
пр. С.Бандери, 73

Розміщення закладу

160x90 rounded generated by VisualLightBox.com
Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия

РЕСУРСИ


Міністерство освіти і науки України
Спілка вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
Новини України та світу - УКРІНФОРМ
Офіційний портал Верховної Ради України
Громадянське суспільство і влада
Документ без названия

СТАТИСТИКА


Документ без названия

АРХІВНА ВЕРСІЯ

Архівна версія сайту
-->
 Документ без названия

ТОВАРОЗНАВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Ефективне функціонування сучасного вищого навчального закладу залежить від того, як спрямовується і координується робота структурних підрозділів. Однім із підрозділів коледжу є товарознавче відділення на якому навчається понад 250 студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями "Товарознавство та комерційна діяльність і «Маркетингова діяльність» ,галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво». Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців, на основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців. Форма навчання денна.

Завідувачем товарознавчого відділення є викладач-методист, викладач вищої категорії Гарасим Людмила Георгіївна Навчання на товарознавчому відділенні організується за затвердженими в установленому порядку навчальними планами з урахуванням можливостей сучасних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у галузях народного господарства.

Невід’ємною і важливою складовою навчального процесу є контроль знань студентів (вхідний; поточний; рубіжний, тематичний; підсумковий – семестровий та державна атестація студентів). На лекціях та практичних заняттях до послуг студентів  сучасний відео – аудіо комплекс методичного забезпечення навчального процесу, виконаний на високому методичному рівні, зразки  груп продовольчих і непродовольчих товарів. Самостійна робота студентів є основною формою опанування навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи студентів над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичною документацією, завданнями та вказівками викладача. До послуг студентів – бібліотечна зала з читальною залою, книжковий фонд якої становить понад 20 тис. примірників навчальної , методичної літератури та періодичні видання.

В процесі формування особистості студента виховна робота на відділенні посідає провідне місце серед інших, не менш важливих напрямків роботи педагогічного колективу, а саме: проведення відкритих виховних  та інформаційних годин, творчих звітів, тематичних та розважальних вечорів,  літературно-мистецьких свят,  фестивалів тощо. Щорічні місячники циклових комісій стали традиційними. Різноманітні заходи (ярмарки, професійні конкурси, вікторини, олімпіади) розширюють кругозір студентів, розвивають у них професійні навички і вміння та формують підприємницький тип мислення.

Студенти демонструють свої успіхи  у науково - практичній роботі, показуючи при цьому найкращі якості, здібності і таланти при проведенні: Дня маркетолога , Дня товарознавця, науково – теоретичних і практичних  студентських конференцій, круглих столів, професійних конкурсів, брейн – рингів.

Рівень сформованості наукового світогляду наших студентів проявляється на предметних олімпіадах коледжу, міста, області, регіону та на всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях, семінарах, просвітницьких проектах, благодійних акціях тощо.     

Набутий значний досвід спортивно-масової  роботи щодо формування здорового способу життя: зустрічі зі спортсменами та лікарями  міста, лекції, бесіди, масові спортивні змагання, конкурси, естафети, турніри. У вечірні години студенти мають можливість  відвідувати заняття  5 спортивних секцій. Про результативність такої роботи свідчить той факт, що наші студенти займають призові місця на міських, обласних змаганнях серед коледжів.                

Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в органах студентського самоврядування – студентської ради, члени якої залучаються до участі у формуванні керівних органів і планування роботи коледжу, беруть активну участь у підготовці та проведенні культурно-масових заходів, організують чергування по коледжу, виходять з пропозиціями щодо заохочення студентів за успіхи у навчальній та громадській роботі.

Ми готуємо універсального працівника, який на професійному рівні орієнтується в питаннях визначення якості та безпечності товарів, проведення їх експертизи, логістики; здатен керувати виробничими, торговельними та організаційними процесами, володіє економічними знаннями і тому спроможний організувати власний бізнес.

Наші випускники можуть займати посади у вітчизняних торговельних підприємствах та маркетингових компаніях: завідувач ринку, завідувач секції, завідувач складу, завідувач комори, завідувач відділу, директор (керівник) малої торговельної фірми, керуючий магазином, інспектор з контролю якості продукції, агент комерційний, агент торговельний, комівояжер, представник торговельний, інспектор торговельний, інспектор – товарознавець, товарознавець, торговельний брокер (маклер), експедитор.

У цілому, на товарознавчому відділенні завдяки високому рівню освіти, постійному практичному стажуванню, яскравому та різноманітному культурному дозвіллю, соціальним підтримкам молоді та програмам допомоги випускникам у працевлаштуванні, забезпечуються найкращі умови для підготовки конкурентоспроможних фахівців.

 

Новини відділення

З метою активізації мотивації навчальної діяльності студентів щодо обраної професії проведено тренінг «МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ». У ході тренінгу студентами товарознавчого відділення реалізовані наступні завдання: планування свого майбутнього, відповідно до обраної професії; усвідомлення найбільш специфічних моментів своєї професійної діяльності; підвищення рівня орієнтації в майбутній професійній діяльності; планування професійних перспектив.(23.09.2015 р.)Щоденний контроль за відвідуванням занять студентами навчальних груп відділення

14-19 квітня підготовка студентів ІІІ курсів до заліково - екзаменаційної сесії14 квітня проведена нарада з класними керівниками груп по питаннях навчальної дисципліни студентів9 квітня проведений конкурс « Великодній кошик»

6 квітня проведення конкурсу стінгазет між студентів груп за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність»

1 квітня проведено відкрите засідання гуртка « Обліковець» за аналогом телепрограми «ЧИСТО NEWS» на тему: Здача бухгалтерського квартального звіту. На занятті студенти в жартівливій формі продемонстрували специфіку роботи бухгалтера10-30 березня проведення директорських контрольних робіт в навчальних групах26 березня проведення відкритого інструктажу на тему: «Ознайомлення із засобами стимулювання збуту, які використовує підприємство». Інструктаж проводила майстер виробничого навчання Гаврилишин Надія Євгенівна25 березня проведення батьківських зборів у групі 1-ТКД-130/9

Щотижневий контроль позааудиторної (гурткової) роботи студентів

18 березня відвіданий відкритий виховний захід « Уклін тобі, Тарасе!» в групі 2-МД-6/9, класний керівник Березівська Н.С.

15 березня проведення Дня відкритих дверей

10-14 березня проведення профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл області

Участь у проведенні Шевченківських днів в коледжі, зокрема: літературних читань «І встає Кобзарева зоря, над тобою, моя Україно!»

13 березня проведення семінару-тренінгу на тему: «Особливості діяльності товарознавців у дотриманні і виконанні Закону «Про захист прав поживачів» у групі 3-ТКД-129/11

12 березня контроль за практичною діяльністю студентів відділення на базі проходження навчальної практики ТОВ «Ювілейний»

Лютий 2015 н. р. Щоденний контроль за відвідуванням занять студентами навчальних груп відділення

Контроль за підготовкою до студентської науково - практичної конференції

Щотижневий контроль позааудиторної (гурткової) роботи студентів

13 лютого проведений відкритий виховний захід «Мить, що триває вічно», у групі 2-ТКД-131/11, класний керівник Боднар О.П.

Щотижневі засідання старостату, на яких обговорюються проблемні питання навчальної діяльності та дисципліни студентів відділення

Січень 2015 н. р. Підведення підсумків та аналіз успішності студентів товарознавчого відділення за І навчальний семестр

Переглянути аназ успішності студентів19листопада 2014 року на базі коледжу було проведено засідання обласного методоб′єднання завідувачів відділень коледжів. Завідувач товарознавчим відділенням Гарасим Л. Г.   виступила із доповіддю  « Роль завідувача відділенням в   організації  контролю   навчально - виховного   процесу у коледжі».      

В рамках проведення методоб′єднання студенти коледжу презентували

             виховний захід – реквієм до дня річниці загиблих героїв Небесної сотні.

Документ без названия
Документ без названия