конфедератка

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

харчових технологій і торгівлі

 Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия

КОНТАКТИ

Телефон / факс:

(0352) 24-17-00
(0352) 24-17-39

Електронна пошта:

tkhtt@i.ua

Вебсайт:

www.tkhtt.meximas.com

Адреса:

Україна,
Тернопільська область,
м. Тернопіль,
пр. С.Бандери, 73

Розміщення закладу

160x90 rounded generated by VisualLightBox.com
Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия

РЕСУРСИ


Міністерство освіти і науки України
Спілка вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
Новини України та світу - УКРІНФОРМ
Офіційний портал Верховної Ради України
Громадянське суспільство і влада
Документ без названия

СТАТИСТИКА


Документ без названия

АРХІВНА ВЕРСІЯ

Архівна версія сайту
-->
 Документ без названия

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

Сьогодні значного поширення і розвитку в Україні у навчальних закладах різного рівня акредитації набув новий тип організації студентської молоді - студентське самоврядування.

Незважаючи на те, що студентське самоврядування українського варіанту має досить недовгу історію, багато органів студентського самоврядування вже встигли стати потужною ланкою виховного процесу у вищих навчальних закладах. Нині відбувається активне утвердження демократичних засад в усіх сферах суспільства і як наслідок, розвиток студентського самоврядування стає невід’ємною частиною демократизації вищої школи.

Метою діяльності органів студентського самоврядування передусім є створення умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Працюючи в органах студентського самоврядування молодь здобуває навики управлінської та організаторської роботи, вчиться вирішувати власні проблеми своїми силами, захищає свої права та неодмінно набуває активної життєвої позиції, що є невід’ємною складовою виховання свідомого громадянина.

У ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» органом студентського самоврядування є Студентська рада коледжу та академічних груп.

Вони тісно взаємодіють між собою і самостійно вирішують питання, що належать до їхньої компетенції, зокрема ті, що стосуються внутрішнього управління. Тільки у тісному взаємозв’язку між цими органами, робота, що ними проводиться, є ефективною та приносить користь.

До органів студентського самоврядування обираються найактивніші студенти коледжу.

Центральний орган студентського самоврядування – Студентська рада коледжу формується з числа делегатів від відділень, а також зі студентів коледжу, які самостійно, у письмовій формі виявили бажання працювати у складі Студентської ради. Всі кандидатури розглядаються Студентською радою попереднього скликання, після чого проводиться звітно-виборча конференція, на якій студенти заслуховують звіт про виконану роботу попереднього складу Студентської ради та шляхом таємного голосування обирають новий склад Ради. Всі органи студентського самоврядування коледжу обираються терміном на один навчальний рік.

Студентська рада

Студентська рада ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» працює виключно згідно Положення про студентське самоврядування.

Склад Студентської ради

Голова Студентської ради

Артем Антонів

очолює Студентську раду та керує всією діяльністю, організовує роботу; несе відповідальність за результати роботи перед різними інстанціями.

Заступник голови Студентської ради

Юлія Щербина

координує, контролює роботу всього молодіжного представництва за напрямками; здійснює взаємодію з іншими молодіжними представництвами та молодіжними організаціями міста.

Голови студентських рад груп

проміжна ланка, яка безпосередньо забезпечує зв’язок між студентською громадою і Студентською радою.

Секретар Студентської ради

Ірина Бутрин

займається документацією, що стосується роботи Студентської ради.


Напрямки роботи Студентської ради по секторах


При Студентській раді працюють сектори за такими напрямами роботи: навчально-науковий, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, трудовий та інформаційний.

До складу секторів входять представники від кожного відділення, які обираються на засіданні студентських рад у групах. Склад сектору затверджується на засіданні сектору на один навчальний рік.

Керівництво сектору здійснює його голова. Кандидатура голови обирається та затверджується на засіданні Студентської ради.


Навчально – науковий сектор:

 • забезпечення вирішення на рівні керівництва коледжу навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;

 • збір інформації щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;

 • забезпечення контролю за відвідуванням занять студентами та надання заступнику директора з навчально-методичної роботи, завідувачам відділень інформації щодо дотримання студентами та викладачами навчальної дисципліни;

 • внесення пропозицій до керівництва коледжу щодо підвищення ефективності навчального процесу, вдосконалення розкладу занять;

 • ініціювання та допомога в організації студентських наукових конференцій;

 • організація роботи студентського наукового товариства та клубів;

 • поширення інформації про студентські наукові конференції та проведення заходів по залученню студентів до участі в наукових гуртках та конференціях як в коледжі, так і за його межами.


Голова сектору

Петро Киба


Комітет «Дисципліна і порядок»

Голова комітету – Дзюбатий Андрій


Трудовий сектор:

 • проведення аналізу і надання пропозицій керівництву коледжу щодо покращення соціально-побутових умов студентів коледжу (харчування, медичне обслуговування, матеріальні допомоги, стан та температурний режим аудиторій, допоміжних приміщень тощо);

 • проведення заходів щодо залучення студентів до господарської роботи по благоустрою коледжу;

 • сприяння розвитку волонтерського руху;

 • співпраця з директором коледжу, завідувачами відділення в організації практик та працевлаштування студентів;

 • співпраця з профспілкою коледжу з метою вирішення соціальних питань студентів;

 • сприяння збереженню матеріально-технічної бази коледжу у належному стані;

 • контроль за станом зелених насаджень на території коледжу та за чистотою як в навчальному приміщенні, так і на території навчального закладу.


Голова сектору Юрій Вовк


Спортивно-оздоровчий сектор:

 • формування у молоді стійкого інтересу до регулярних занять фізичною культурою та спортом, здорового способу життя, підвищення рівня освіти у цій галузі;

 • організація і проведення заходів по пропаганді та поширенню здорового способу життя;

 • внесення своїх пропозицій щодо розвитку гуртків та секцій з метою залучення студентів до активного спортивного життя;

 • співпраця з викладачами фізичного виховання, спортивним клубом та заступником директора з навчально-виховної роботи у створенні клубів та груп підтримки коледжських спортивних команд.


Голова сектору - Андрій ІсаківІнформаційний сектор:

 • поширення інформації про функціонування студентського самоврядування у коледжі;

 • ініціювання та проведення із залученням спеціалістів досліджень у студентському середовищі;

 • співпраця з редакціями газет та надання матеріалів про студентське життя та проблеми;

 • виховання інформаційної культури студентів;

 • організація своєчасного виходу привітань зі святами;

 • своєчасне оформлення оголошень щодо проведення конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів в коледжі;

 • оформлення кутків студентського самоврядування.


Голова сектору

Наталія Рудик


Голова прес - служби, диктор радіостудії - Марія Сорочинська


Культурно-масовий сектор:

 • забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності, підвищення рівня освіти у цій галузі;

 • внесення пропозицій та проведення заходів з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;

 • ініціювання та проведення загальноколеджних заходів культурно-масового характеру;

 • вивчення потреб та побажань студентів щодо тематики проведення культурно-масових заходів (концерти, вечори, дискотеки, походи тощо);

 • надання пропозицій керівництву коледжу щодо створення, скасування або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів у коледжі;

 • співпраця з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями України у сфері культурно-масової роботи.


Голова сектору

Наталія Полегонька


Редакційна колегія:

 • організація і проведення виставок, конкурсів стінгазет, малюнків, графіки та листівок;

 • створення вітальних стінних газет.


Члени редакційної колегії:

Ірина Заяць (фотокореспондент)

Уляна Ягнюк (фотокореспондент)

Лілія Сорокіна (хореограф)

Мар’яна Омельницька (художник)

Ірина Мороз (художник)

Марія Метельська (художник)Національно-патріотичний комітет – Мар’яна Пончик


Створено «Університет правових знань», представники якого займаються організацією та проведенням заходів, спрямованих на пропаганду правових знань серед студентів коледжу.


Голова Університету правових знань - Юлія Береза


Координатор Університету правових знань – викладач правничих дисциплін О.В.Житко


План роботи Студентської ради містить у собі ряд заходів, спрямованих на вирішення питань освіти та життєдіяльності студентів під час навчання у коледжі.


У перспективі – створення студентського видавництва «Студентський меридіан», що буде випускати студентську газету, формувати банк методичних публікацій та розробок, спрямованих на узагальнення досвіду роботи органів студентського самоврядування інших навчальних закладів.


Відповідно до чинного законодавства голова Студентської ради та 6 представників органів студентського самоврядування коледжу постійно приймають участь у засіданнях Педагогічної ради коледжу.


Характерною особливістю роботи Студентської ради коледжу є активізація зовнішньої діяльності Студентської ради. Члени Ради беруть участь у заходах, що відбуваються на обласному рівні. Сприяє цьому підтримка розвитку студентського самоврядування з боку Міністерства освіти і науки України. Також, налагоджені зв’язки, направлені на співпрацю з громадськими організаціями міста, з метою розробки та втілення спільних проектів.


Для потреб Студентської ради коледжу та профспілкового комітету студентів коледжу виділений окремий кабінет, обладнаний сучасною оргтехнікою, меблями, доступом до мережі Інтернет.


Створено волонтерський загін «Милосердя» Артем Антонів

Члени Студентської ради здійснюють благодійну діяльність: опікуються обласним спеціалізованим комунальним дитячим будинком «Малятко» та обласним навчально - реабілітаційним центром. Щороку проводиться благочинна акція «Милосердя» (до Дня Святого Миколая), що передбачає збір коштів, іграшок та речей серед викладачів та студентів коледжу для дітей-сиріт та малозабезпечених. З року в рік є все більше бажаючих прийняти участь в акції «Серце до серця».


Оскільки, патріотизм є невід’ємною складовою сучасного лідера, то діяльність Студентської Ради коледжу включає проведення ряду заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, плануванням та організацією яких займається національно-патріотичний комітет: організація благодійного ярмарку «Допомога заради Перемоги» (збір коштів для придбання медикаментів та продуктів харчування для воїнів АТО), акції милосердя «Ветеран живе поруч»; участь в організації та проведенні заходів до вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні та політичних репресій, заходів пам’яті Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО; заходів до Дня захисника Вітчизни, зокрема: військово-спортивного турніру «Щит Вітчизни – Нащадки Перемоги»; популяризація серед студентів коледжу загальноміських заходів з нагоди річниці Акту Злуки та Дня Соборності України та інші.

Колективом Ради ведеться посилена робота у профорієнтаційному напрямку. За ініціативи профспілкового комітету студентів коледжу та підтримки Студентської ради проводяться ярмарки вакансій, що організовує міський центр зайнятості.


Заслуговує на увагу участь студентських лідерів у проведенні спільно з тренерами ГО «Відродження нації» акцій «Разом проти торгівлі людьми», «Плануй майбутнє разом».


Діяльність студентського самоврядування має вже конкретні результати. Змінилися взаємовідносини між студентами і викладачами, з’явилася можливість вільного спілкування один з одним. Студенти можуть висловлюватись про роботу своєї групи, коледжу, відстоювати свою позицію перед адміністрацією про недоліки в навчально-виховній роботі, брати участь в управлінні навчальним закладом, самостійно планувати і організовувати проведення культурно-виховної роботи, брати участь у вирішенні побутових проблем.

Склад Студентської ради

Антонів Артем голова Студентської ради

Щербина Юлія заступник голови Студентської ради

Бутрин Ірина секретар Студентської ради

Киба Петро голова навчально-наукового сектору

Вовк Юрій голова трудового сектору

Ісаків Андрій голова спортивно-оздоровчого сектору

Рудик Наталія голова інформаційного сектору

Сорочинська Марія голова прес - служби, диктор радіостудії

Береза Юлія голова Університету правових знань

Дзюбатий Андрій голова комітету «Дисципліна і порядок»

Пончик Мар’яна національно-патріотичний комітет

Полегонька Наталія голова культурно-масового сектору

Ягнюк Уляна член редакційної колегії, фотокореспондент

Заяць Ірина член редакційної колегії, фотокореспондент

Сорокіна Лілія хореограф

Омельницька Мар’яна художник

Мороз Ірина художник

Метельська Марія художник


Документ без названия
Документ без названия