конфедератка

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

харчових технологій і торгівлі

 Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия

КОНТАКТИ

Телефон / факс:

(0352) 24-17-00
(0352) 24-17-39

Електронна пошта:

tkhtt@i.ua

Вебсайт:

www.tkhtt.meximas.com

Адреса:

Україна,
Тернопільська область,
м. Тернопіль,
пр. С.Бандери, 73

Розміщення закладу

160x90 rounded generated by VisualLightBox.com
Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия
Документ без названия

РЕСУРСИ


Міністерство освіти і науки України
Спілка вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
Новини України та світу - УКРІНФОРМ
Офіційний портал Верховної Ради України
Громадянське суспільство і влада
Документ без названия

СТАТИСТИКА


Документ без названия

АРХІВНА ВЕРСІЯ

Архівна версія сайту
-->
Документ без названия

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА РОБОТА

Виробниче навчання


Виробнича практика Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі являється складовою частиною навчального процесу і має за мету забезпечити рівень кваліфікації студентів у відповідності з вимогами сучасного виробництва, закріпити і поглибити знання, отримані студентами під час теоретичного навчання, формувати у студентів професійні вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, оволодіти сучасними методами, формами організації, знаряддя праці в галузі їх майбутньої спеціальності.


Виробнича практика впливає на процес формування професійних і громадських якостей особливості майбутнього спеціаліста. Виховний вплив на студентів має і сама виробнича діяльність, і колектив підприємства, в результаті якого у студентів формується свідома виробнича дисципліна, працьовитість, колективізм, повага до традицій колективу підприємства, бережливість.

Високий рівень вимог до професійної підготовки спеціалістів вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації об'єктивно диктує необхідність створення обгрунтовано спрямованої системи виробничого навчання.

В процесі професійної підготовки увага відповідальних за проведення практики осіб акцентується на:


  • розвитку творчих здібностей практиканта;
  • його самостійності;
  • умінні ним приймати рішення;
  • розвитку його здатності працювати в колективі.

Практика студентів проводиться у відповідності з діючими Галузевими стандартами вищої освіти. Згідно з "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України". Виробниче навчання включає в себе такі розділи:


  • навчальна практика;
  • технологічна;
  • переддипломна (професійна).

Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів з специфікою майбутньої спеціальності, отримання певних професійних умінь і навичок із загально професійних та спеціальних дисциплін, оволодіння робітничою професією.


Метою технологічної практики є ознайом- лення студентів-практикантів безпосередньо на ви-робництвах, організаціях, установах з вироб-ничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання певного практичного досвіду.

Переддипломна (професійна) практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного суб'єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця та самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для курсової роботи.

Практичне навчання проводиться на сучасних укомплектованих високо кваліфі- кованими фахівцями, оснащених новим торговельно-технологічним обладнанням і посудом, підприємствах різних форм власності, на яких створені усі умови правил охорони праці, виробничої санітарії та гігієни.

Бази практики відповідають вимогам програми. З базами практики (підприємствами, органі-заціями, установами будь-якої форми власності) коледж завчасно укладає угоди. Тривалість дії угод погоджується договірними сторонами. Для проходження технологічної та переддипломної практики студенти можуть самостійно, за по-годженням з адміністрацією коледжу, підбирати бази практики і пропонувати її для використання.


Проведення практичного навчання забезпечується наступними базами практики, що відповідають передбаченим вимогам: ресторан: «Тернозавр», кафе «Світлана», «Калина – ЛМ», «Меркурій»; заклади ресторанного господарства ТОВ «Зустріч», РЦ «Подоляни»; гіпермаркет «Епіцентр»; ТзОВ «Торгова мережа «Барвінок»; ТзОВ «Фоззі-Фуд».

В літній період студенти коледжу мають можливість працювати та оздоровитися на базах відпочинку Миколаївської та Херсонської областей.Документ без названия
Документ без названия